Begeleidingsprogramma

Naast losse bijeenkomsten is er ook een uitgebreider begeleidingsprogramma van 6 gespreksavonden voor ouders die hun baby zijn verloren. Je kunt als ouders samen deelnemen, maar ook individueel. Je ontmoet tijdens dit begeleidingsprogramma andere ouders die hetzelfde hebben meegemaakt. Voor deelname maakt het niet uit hoe lang geleden je je baby bent verloren en hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. De deelnemers tot nu toe met allemaal hun eigen verhaal, hebben hier op hun eigen manier allemaal veel baat bij gehad. Meer reacties van en ervaringen met het begeleidingsprogramma kun je hier teruglezen.

Het programma: 6 gespreksavonden

Wil je meer verdieping en aandacht voor je rouwproces na het verlies van je kindje in een veilige setting met steeds dezelfde mensen, dan is er een programma voor ouders die hun baby zijn verloren. Het programma bestaat uit een reeks van 6 gespreksavonden die allemaal een bepaald thema hebben. Waarbij we aandacht hebben voor de hoofdonderwerpen die tijdens het hele proces van verlies, rouw en verder gaan met je leven langskomen. We geven bruikbare informatie, tips, handvatten en bieden een situatie waarin je je vragen en ervaringen kunt delen met anderen die ook hun baby zijn verloren.

De onderwerpen die op deze avonden aandacht krijgen zijn onder andere:

 • Hoe is de zwangerschap en bevalling verlopen
 • Hoe was het afscheid van je kindje
 • Hoe kun je om gaan met de reacties uit je omgeving
 • Welke invloed heeft deze gebeurtenis op je relatie en je gezinsleven met eventuele andere kinderen
 • Hoe ziet de toekomst eruit m.b.t. weer oppakken van werk, sociale leven, eventuele nieuwe zwangerschap.

Wat levert deelname aan het programma je op:

 • Er wordt op een bijzondere manier aandacht geschonken aan de kindjes van alle deelnemers die zo gemist worden
 • Je doet contacten op met gelijkgestemden, die mogelijk ook voor een prettig contact buiten de bijeenkomsten om kunnen zorgen
 • Je krijgt meer inzicht in wat rouw is en welke aspecten hierbij horen. Dit kan voor een bevestiging zorgen of je kan voorbereiden op wat je kan verwachten in de toekomst
 • Er kan meer balans komen in het verdriet en het gemis enerzijds en de herinneringen en waardevolle ervaringen anderzijds
 • Je krijgt informatie en handvatten van ons maar ook vanuit de ervaringen van de andere deelnemers over hoe je je leven verder vorm kan geven na het verlies van je baby
 • Je krijgt een (werk)map met belangrijke informatie over de onderwerpen die we behandelen en naslagwerk
 • Er zijn na de 6 gespreksavonden vervolgmogelijkheden voor het deelnemen aan bepaalde thema-avonden of individuele begeleiding door Marjan ’t Lam of Sigrid de Winkel in hun praktijk, passend bij jouw specifieke behoefte. Te denken valt aan individuele gesprekken, EMDR-behandelingen, hypnotherapie.

Data gespreksavonden en kosten:

De eerst volgende groep vindt plaats op de volgende data:

 • Datums nog nader te bepalen

De avonden beginnen om 19.00 uur en eindigen om 21.30 uur.

De kosten voor deelname aan de 6 gespreksavonden zijn €597,- per stel. Afhankelijk van hoe je verzekerd bent, is (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de zorgverzekering een mogelijkheid. Neem hierover even contact met ons zodat je dit vooraf goed bij je zorgverzekeraar kunt checken.

Tijdens dit begeleidingsprogramma ontvang je professionele begeleiding van ons, als ervaringsdeskundigen en professionals in het begeleiden van ouders bij verlies en rouw met betrekking tot hun baby. Daarnaast ontvang je een werkmap met de informatie die we behandelen. Tijdens de avonden is er koffie en thee met wat lekkers.

Hoe geef je je op:

Inschrijven voor dit traject van 6 gespreksavonden, kan via het aanmeldformulier. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Bij vragen vooraf of behoefte aan overleg vernemen we dit graag! Neem contact met ons op via het contactformulier, dan geven we je graag de informatie die je nodig hebt. Als je liever gebeld wordt door een van ons, kun je dat ook aangeven in het formulier.